General

Informacions actualitzades relacionades amb el voluntariat

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha actualitzat les recomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries. Reproduïm els punts claus del document: Les recomanacions proposaven: La coordinació entre les iniciatives ciutadanes, les entitats i els poders públics locals competents en funció del seu àmbit… Continua llegint Informacions actualitzades relacionades amb el voluntariat

General

Organització del voluntariat al Ripollès arrel del COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies emet dues recomanacions en relació a la coordinació i organització de crides per donar suport a persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària actual: La primera insta a seguir un conjunt de recomanacions a l’hora de l’impuls de les iniciatives ciutadanes, apuntant la necessitat de que aquestes: estiguin… Continua llegint Organització del voluntariat al Ripollès arrel del COVID-19

General

Contractació urgent de monitor/a

S'obre una convocatòria urgent per a la contractació d’un/a monitor/a per al Servei d’Intervenció Socioeducativa per una jornada de 20 hores setmanals. Les sol·licituds es poden presentar abans del dia 7 d’octubre de 2019 a les 9h, presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, C/Progrés, 22 de Ripoll i per correu electrònic a l’adreça… Continua llegint Contractació urgent de monitor/a

General

Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a educador/a social

Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a educador/a social per al Servei Bàsic d’Atenció Social a jornada completa. Les persones interessades han de complir aquests requisits que són obligatoris: Grau d’educació social o títol de diplomatura en educació social Carnet de conduir tipus B Nivell C de català Certificat de delictes de naturalesa sexual Altres… Continua llegint Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a educador/a social

General

Convocatòria urgent per a contractació de treballador/a social

Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a treballador/a social per al Servei Bàsic d’Atenció Social a jornada complerta. Requisits: Grau de treball social o títol de diplomatura en treball social. Carnet de conduir tipus B. Nivell C de català. Certificat de delictes de naturalesa sexual (obligatori aportar documentació acreditativa). Podeu consultar les bases bases treballador/a social. Les sol·licituds… Continua llegint Convocatòria urgent per a contractació de treballador/a social

General

Oberta convocatòria per a selecció de personal

S’obre la convocatòria del processos de selecció de treballadors/es familiars, educadors/es socials i psicòlegs/gues per a creació de la borsa de treball per a substitucions, amb caràcter temporal, de professionals del Consorci de Benestar Social del Ripollès absents per motius de baixes per malaltia, permisos, llicències i altres circumstàncies anàlogues. El termini de presentació de… Continua llegint Oberta convocatòria per a selecció de personal