General

54 famílies afectades per pobresa energètica al Ripollès

El Consorci de Benestar Social del Ripollès situa com afecta la pobresa energètica a les famílies de la comarca. Darrerament, la pobresa energètica ocupa titulars als mitjans de comunicació: una Llei, la 24/2015, impugnada pel Tribunal Constitucional, el cas d’una defunció a Reus a causa de pobresa energètica… Com afecta aquest tema a les famílies del Ripollès? La directora del Consorci és entrevistada pel diari “El 9 Nou” sobre aquesta qüestió.

Quants nuclis familiars es troben en situació de pobresa energètica aquest 2016 a tota la comarca?

El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha realitzat 127 informe favorables d’exclusió residencial o pobresa energètica.

S’han detectat motius concrets pel creixement d’índex de pobresa energètica els últims anys? (crisi econòmica, habitatge…)

La reducció dels ingressos regulars de les famílies, l’encariment dels productes de primera necessitat i l’elevat cost del lloguer dels habitatges en relació als ingressos familiars, són les causes més importants del creixement de la pobresa energètica.

Quin és el procediment que seguiu per detectar aquests casos?

Les empreses subministradores envien, de forma periòdica al Consorci de Benestar Social del Ripollès, llistats  de les persones que tenen deutes de subministraments (aigua, llum i gas).

El Consorci envia un escrit en el qual es cita la persona a una entrevista amb la treballadora social per tal de valorar si es troba en situació d’exclusió residencial d’acord amb els criteris que estableix la Llei 24/2015. També es valora la situació global de la persona per analitzar si es tracta d’una dificultat puntual o cal realitzar un pla de treball des de serveis socials.

El Consorci envia un informe a l’empresa subministradora amb el resultat de la valoració: informe favorable d’exclusió residencial (no es pot tallar el subministrament), informe desfavorable d’exclusió residencial o informe que indica que no es coneix la situació si la persona no es presenta a la cita programada.

Quants treballadors del Consorci es dediquen a aquest tema específic?

Una administrativa i sis treballadores socials dediquen part del seu temps a la gestió de la pobresa energètica.

Es realitzaran avaluacions in-situ de les llars en situació d’impagament? (Us traslladeu vosaltres a casa seva, vénen ells al Consorci de Benestar Social, hi ha contacte directe i diari?)

Inicialment, la treballadora social cita la persona a l’Ajuntament del seu municipi o al Consorci en el cas del municipi de Ripoll.

La professional estudiarà quina és la situació de la persona o família i farà les entrevistes i visites domiciliàries que consideri necessàries. D’acord amb si es tracta d’una situació puntual o no, determinarà si cal elaborar un pla de treball i un seguiment periòdic.

Quin acompanyament temporal es fa a aquestes llars, quines actuacions contempleu?

S’acompanyen les famílies tot el temps que sigui necessari. Les actuacions que es realitzen poden ser:

  • Preventives: reducció de consum
  • Pal·liatives: informes d’exclusió residencial, ajuts directes a cobrir deutes de subministraments o ajuts indirectes (cobertura d’altres necessitats bàsiques) que permetin a les famílies pagar els deutes i mediació en el fraccionament del pagament del deute.
  • D’altres actuacions que es derivin de la valoració de la situació individual.

En el projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, quants nuclis familiars han rebut ajudes econòmiques?

Al Ripollès han estat atorgats 86 ajuts econòmics a 54 famílies.

En algunes ocasions no es fan ajuts econòmics atès que valorem que les famílies poden assumir la despesa fent pagaments fraccionats, amb ajuts econòmics per altres conceptes (alimentació, medicaments, transports,…), reduint el consum a través de l’entrega de bombones de butà, augmentant els seus ingressos regulars a través de prestacions, pensions…

De què es tracten aquestes ajudes econòmiques?

Les ajudes econòmiques consisteixen en abonar a les empreses subministradores imports corresponents a factures impagades.

A més de les subvencions es fa algun seguiment d’àmbit diferent? (aïllament dels habitatges, altres mesures de prevenció…) – Hi ha algun assessorament de bones pràctiques de consum cap a les famílies que es troben en aquesta situació?

Al 2017, hem iniciat un projecte en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per tal d’aplicar mesures personalitzades i preventives que disminueixin el consum:

  • Mesures relacionades amb l’habitatge: millorar els aïllaments de les finestres, facilitar bombetes de baix consum…
  • Orientar les famílies sobre les franges horàries que representen major despesa, utilització dels electrodomèstics.
  • Anàlisi de la facturació: reducció de potències contractades…

Un element clau han estat les sinergies de col·laboració amb les empreses i administracions locals de subministrament d’aigua, gas i electricitat. En què han consistit les negociacions?

Amb les empreses subministradores locals hi ha una comunicació permanent que permet analitzar les situacions de forma individual. En moltes situacions estan assumint els deutes contrets per les famílies.

Amb les grans subministradores, l’interlocutor és la pròpia Generalitat de Catalunya. La nostra comunicació es limita a l’enviament dels llistats de les persones que tenen deutes  i el retorn dels informes d’exclusió residencial, per part del Consorci.

Quines han estat les aportacions i propostes dels agents implicats?

El Consell Comarcal ha fet aportacions econòmiques al Consorci destinades a alimentació, educació… també les dues institucions han signat un conveni per tal de complementar els ajuts individuals de menjador del Departament d’Ensenyament.

Els ajuntaments de la comarca, concretament, han assumit despeses relacionades amb els subministraments d’aigua.

Les entitats socials, Càritas i Creu Roja, treballem de forma molt coordinada amb el repartiment de bombones de butà i pagament de factures de subministraments.

El Consorci de Benestar Social, amb les valoracions de les situacions familiars, la realització dels informes d’exclusió residencial, la comunicació amb les empreses subministradores i l’atorgament d’ajuts econòmics.

Al 2017 L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, amb el projecte de reducció del consum energètic: orientació i formació a famílies i petits arranjaments als habitatges amb més necessitats.

Per acabar, cal explicar que la xifra d’ajuts del 2016 és inferior a la del 2015 perquè s’apliquen altres mesures complementàries als ajuts econòmics:  informes d’exclusió residencial, ajuts indirectes (cobertura d’altres necessitats bàsiques) que permetin a les famílies pagar els deutes, mediació en el fraccionament del pagament del deute i qualsevol altre mesura que es derivi de la valoració de la situació individual.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s