Anuncis

24-02-20: Bases específiques del concurs per a l’atorgament de subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa

04-05-17: Convocatòria d’ampliació de borsa de treball d’educadors/es socials

03-05-17: Convocatòria de creació de borsa de treball de psicòlegs i psicòlogues

03-05-17: Convocatòria de creació de borsa de treball d’administratius i administratives

01-04-17: Convocatòria d’ampliació de borsa de treball de treballadors/es familiars

06-03-17 Convocatòria d’ampliació de la borsa de treball de treballadors i treballadores socials