Normativa del Consorci

TÍTOL

DATA

ÀMBIT

Text Refós dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès  29 de juliol de 2010  General del Consorci
Reglament 1/2010 d’1 de gener sobre retribucions del personal laboral al servei del Consorci 1 de gener de 2010 General del Consorci
Ordenança fiscal sobre els preus públics dels serveis d’atenció domiciliària (BOP núm. 174) 9 de setembre de 2010 Autonomia i Dependència
Modificació d’una ordenança sobre els preus públics del servei de teleassistència (BOP núm. 239) 16 de desembre de 2011 Autonomia i Dependència
Reglament dels Centres Oberts dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses Infància, adolescència i família
Reglament del programa d’atenció de situacions d’urgència i/o emergència social (BOP núm. 231) 3 de desembre de 2014 Exclusió social
Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària  12 de setembre de 2013  Autonomia i Dependència
Reglament del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Dona
Reglament Banc d’Ajudes Tècniques  setembre de 2017 Autonomia i Dependència
Preu del Servei Banc d’Ajudes Tècniques (BAT)  juny de 2017 Autonomia i Dependència
Preu públic servei de teràpia ocupacional i productes de suport  gener de 2021 Autonomia i Dependència