Ofertes de treball

Descarrega’t el full de sol·licitud

CONVOCATÒRIES URGENTS

05-02-18: Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a educador/a social

02-02-2018: Ampliació borsa treballadors/es familiars

02-02-2018: Convocatòria urgent auxiliar administratiu/va

04-01-18: Convocatòria urgent per a la contractació d’un/a treballador/a social

03-07-17: Convocatòria urgent per la contractació de dos educadors/es socials i un/a treballadora social

BORSES

Borsa d’educadors i educadores socials

Borsa d’administratives i administratius

Borsa d’auxiliars administratius/ves

Borsa de psicòlegs i psicòlogues

Borsa de treballadores i treballadors familiars

Borsa de treballadors/es socials

 

 

Anuncis