General

Noves borses de treball de psicologia i administratius i administratives i ampliació de la borsa de treballadors i treballadores familiars

S’obre la convocatòria del procés de selecció de treballadors/es familiars, educadors/es (ampliació), administratius/ves i psicòlegs/gues per a les borses de treball per a substitucions, amb caràcter temporal, de professionals del Consorci de Benestar Social del Ripollès absents per motius de baixes per malaltia, permisos, llicències i altres circumstàncies anàlogues. La sol·licitud i la documentació acreditativa es… Continue reading Noves borses de treball de psicologia i administratius i administratives i ampliació de la borsa de treballadors i treballadores familiars

General, Ofertes de treball

Convocatòria d’ampliació de la borsa de treball de treballadors/es socials

S’obre la convocatòria del procés de selecció de treballadors/es socials per a l’ampliació de la borsa de treball per a substitucions, amb caràcter temporal, de professionals del Consorci de Benestar Social del Ripollès absents per motius de baixes per malaltia, permisos, llicències i altres circumstàncies anàlogues. El termini de presentació de sol.licituds finalitza el dia… Continue reading Convocatòria d’ampliació de la borsa de treball de treballadors/es socials

General

54 famílies afectades per pobresa energètica al Ripollès

El Consorci de Benestar Social del Ripollès situa com afecta la pobresa energètica a les famílies de la comarca. Darrerament, la pobresa energètica ocupa titulars als mitjans de comunicació: una Llei, la 24/2015, impugnada pel Tribunal Constitucional, el cas d’una defunció a Reus a causa de pobresa energètica... Com afecta aquest tema a les famílies del Ripollès?… Continue reading 54 famílies afectades per pobresa energètica al Ripollès